faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

De overeenkomst tussen eenzaamheid en hygiëne

Eenzaamheid lijkt wel een epidemie te zijn. Aan de andere kant, je hoort ook wel zeggen dat al die aandacht voor eenzaamheid volstrekt onzin is, omdat eenzaamheid nu eenmaal bij het leven hoort. Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik dit verhaal kort toelicht maar in dit blog kun je het ook lezen.

Eerst even iets over de epidemie. Die is er niet. Eenzaamheid is niets nieuws, alleen de aandacht ervoor is nieuw en dat kun je rustig een epidemie noemen. Nog nooit is er zoveel geschreven en gepraat over eenzaamheid. Eenzaamheid vult krantenkoppen. Er is een minister voor eenzaamheid aangesteld in Engeland. Televisieprogramma’s worden gemaakt over eenzaamheid en ja, het is inderdaad een epidemie. Een epidemie van aandacht.

De feiten

Al een groot aantal jaren wordt in Nederland gemeten hoeveel eenzaamheid er is onder de bevolking. We weten dus heel aardig hoe het staat met de eenzaamheid onder de bevolking. Die is de afgelopen 50 jaar afgenomen van zo ongeveer 42% naar ongeveer 38%. Er is geen sprake van een toename door onze individualistische maatschappij, of bijvoorbeeld door nieuwe sociale media. Anders zou eenzaamheid in procenten wel enorm zijn toegenomen. De aantallen mensen die zich eenzaam voelen zijn inderdaad toegenomen en dat komt omdat we een groeiende bevolking hebben.

Van alle tijden

Zo gezien hebben die mensen dus gelijk, die zeggen dat eenzaamheid van alle tijden is. En hier komt nu de vergelijking met hygiëne om de hoek kijken. Er was een tijd, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, dat mensen geen idee hadden van wat hygiëne is. Ze dronken water uit de gracht waarin ze zelf eerst hun uitwerpselen hadden gekieperd. Vroeger werden de mensen niet oud. Dat kwam voor een groot deel door gebrek aan hygiëne maar mensen wist toen niet beter. Ze dachten dat het er nu eenmaal bij hoorde. Dat de kans jong te sterven nu eenmaal onderdeel was van het leven. Destijds hadden ze helemaal gelijk. Het was nu eenmaal zo.

Toen kwamen er mensen die beweerden dat je gezonder werd als je handen waste. Dat het beter was om niet het water te drinken dat je net zelf had besmet met uitwerpselen. Die voorlopers, die ‘profeten’, die beweerden dat je gezonder werd als je in het algemeen hygiëne toepast zijn in het begin behoorlijk uitgelachen. Ze zijn ontslagen uit hun werk omdat ze met revolutionaire ideeën kwamen. Dat was nieuwlichterij en niemand geloofde hen. Zo  heeft het heel erg lang geduurd voordat hygiëne algemeen ingang vond. Vandaag de dag is het nog zo dat er mensen zijn die het niet zo nauw nemen met hygiëne omdat ze niet inzien wat het risico voor hun gezondheid is.

Bewustzijn

Hygiëne toepassen is een kwestie van je bewustzijn van hoe je omgaat met het leven waardoor je je risico vroeg te overlijden enorm verkleint. Bij eenzaamheid is dat precies hetzelfde: als je snapt hoe het werkt kun je er wat aan doen. Bij hygiëne snappen we nu wel zo ongeveer hoe het werkt. Bij eenzaamheid niet. Er heersen heel veel ideeën die niet kloppen. Zo denken heel veel mensen dat je het gewoon kunt oplossen door mensen met elkaar in contact te brengen. Op het eerste gezicht lijkt dat logisch, maar dat zo werkt het niet. Denk maar aan die middeleeuwse artsen die dachten dat ze besmetting konden voorkomen door zo’n punt masker op te zetten. Ze dachten dat ze daarmee beschermd 

pest masker carnaval

waren tegen de pest. Dat waren in die tijd goed opgeleide intelligente mensen. Toch deden ze dingen die niet werkten en die hen op geen enkele manier bescherming boden. Zo zijn er nu goed opgeleide intelligente mensen die denken dat als ze leuke dingen organiseren voor anderen dat daarmee de eenzaamheid wordt opgelost. Helaas is dat niet zo.  Er is iets heel anders nodig voor het aanpakken van eenzaamheid. Eenzaamheid aanpakken is op zich niet zo verschrikkelijk moeilijk als je eenmaal weet hoe het moet. Waarmee niet gezegd is dat eenzaamheid altijd op te lossen is, laat dat helder zijn. Juist het bepalen wanneer je wel en wanneer je niet iets kunt doen is een vaardigheid die professionals nodig hebben. En iedereen heeft het nodig te kunnen omgaan met eenzaamheid, om te voorkomen dat je ooit in de positie komt dat je het niet kunt oplossen. 

Voordat je dat weet ben je een heel stuk verder. Goed kunnen omgaan met eenzaamheid – want iedereen voelt zich wel eens eenzaam – is een heel belangrijke kwaliteit in je leven. 

Anderen helpen leren omgaan met eenzaamheid kun je pas als je het zelf goed kunt. Vervolgens is het nodig te leren wat werkt en wat niet, en hoe je dat dan vervolgens kunt toepassen. Dat is een leerproces. Dat is nou precies wat ik doe. Als pionier in de aanpak van eenzaamheid. Ik leer jou hoe je anderen kunt helpen bij eenzaamheid op basis van wetenschappelijke kennis en op basis van bewezen effectieve methodiek. Ook jij kunt je specialiseren. Word voorlichter. Of doe de opelding Specialist Eenzaamheid. Leer je meteen hoe je zelf voorkomt dat je eenzaam wordt op je oude dag.

Als je het snapt…

Dit is dus de overeenkomst tussen eenzaamheid en hygiëne. Als je het eenmaal snapt ga je echt geen water meer drinken uit een gracht waarin je net iemand een po hebt zien legen. Bij de gedachte alleen al keert je maag zich om, neem ik aan. Kun je je voorstellen dat ik het net zo bizar vind als ik zie dat anderen proberen eenzaamheid op te lossen door mensen leuke contacten aan te bieden? Wil je weten hoe het echt zit en wat je werkelijk kan doen tegen eenzaamheid? Zorg dan dat je je verdiept in het onderwerp. Zorg dat je  bent voorbereid, zorg dat je weet wat je doet. Laat je opleiden. 

En je weet, kom je er zelf niet uit, vraag dan goede hulp. Ook als je vindt dat je het misschien niet waard bent. (Ja, dat overkomt mensen soms). Door goede hulp ga je jezelf waardevol vinden. Dat alleen al is reden genoeg om het te doen. Je kunt ook kiezen voor de online cursus. Heel eerlijk? Het is makkelijker in een groep. Maar je hoeft niet te wachten en je kan in je eigen tempo aan de slag. Kom op voor jezelf!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest