VOLLEDIG ANONIEME DIAGNOSTISCHE EENZAAMHEIDSTEST

Vind je eenzaamheidscore

Vind je vitaliteitsscore

Krijg een aanbeveling voor verdere hulp

De diagnostische eenzaamheidstest (van het Eenzaamheid Informatie Centrum) meet hoe het met je eenzaamheid is gesteld. Maar dat niet alleen. De test meet ook je vitaliteit. Het gaat bovendien na of er bepaalde factoren zijn die het voor jou meer of minder eenvoudig maken om je eenzaamheid zelf op te lossen. Aan de hand van de uitslag krijg je dan ook een advies dat is toegespitst op jouw situatie.