faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

Methode

Visie en methodiek

Visie op de aanpak van eenzaamheid

Bij de benadering van eenzaamheid staat centraal dat het transformeren van een eenzaam naar een niet-eenzaam bestaan een proces van verandering vereist. Dit is een individueel proces dat in handen ligt van de persoon die zelf iets aan zijn of haar eenzaamheid wil doen. Het goed begeleiden van dit proces is de verantwoordelijkheid van degenen die willen helpen bij de aanpak van eenzaamheid. Om dit effectief te kunnen doen, zijn kennis en vaardigheden vereist, en dat is precies wat wij bieden.

Focus op basisbehoeften

Onze focus ligt op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die bijdragen aan autonomie, competentie en verbondenheid, drie psychologische basisbehoeften. 

Kennis van eenzaamheid als kern

Voordat men kan beginnen met het helpen bij eenzaamheid, is het noodzakelijk om alle aspecten van deze problematiek te begrijpen. Dit omvat een breed scala aan kennis, wat de basis vormt van onze aanpak. Met deze kennis kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die specifiek gericht zijn op het aanpakken van het complexe probleem van eenzaamheid.

Methodiek Creatief Leven

Onze methodiek, Creatief Leven genaamd, behoort tot de weinige erkende vormen van hulp bij eenzaamheid. Creatief Leven is een cursus ontwikkeld voor de aanpak van eenzaamheid bij (jong)volwassenen. In al onze opleidingen zijn elementen van deze methodiek te vinden, omdat ze allemaal gebaseerd zijn op dezelfde wetenschappelijke principes als Creatief Leven.

Diverse perspectieven

Faktor5 biedt meer dan alleen opleidingen rond de Creatief Leven-cursus. We vinden het belangrijk om mensen kennis te laten maken met verschillende benaderingen en perspectieven op eenzaamheid, evenals diverse methoden om mensen te helpen die zich eenzaam voelen.

Gespreksvaardigheden

Bovendien leren deelnemers bij ons gesprekstechnieken die gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten in de neuropsychologie. Deze technieken worden zowel in onze professionele opleidingen als in de Creatief Leven-cursus toegepast. Hieronder meer over deze methodiek.

Meer over Creatief Leven

Creatief Leven is een groepscursus voor mensen die actief willen werken aan het verminderen van hun eenzaamheid. Het is een gestructureerde en tegelijkertijd plezierige cursus, begeleid door gespecialiseerde trainers.

Geen therapie maar een cursus

De cursus omvat acht bijeenkomsten van elk 2 uur, met aanvullende huiswerkopdrachten. Gedurende deze twee maanden worden deelnemers aangemoedigd om creatief te zijn en een plan te maken dat hun eigen behoeften en verlangens weerspiegelt. Ze zetten de eerste stappen naar een leven met meer verbondenheid.

Eigen regie

Door deelname aan de cursus ontstaan nieuwe kansen en inzichten, waardoor deelnemers actief kunnen werken aan een leven dat bij hen past. De cursus richt zich onder andere op het ontwikkelen van eigen regie en het versterken van gevoelens van veiligheid en verbondenheid. Deelnemers vergroten hun vaardigheden in het omgaan met verandering en andere mensen, terwijl ze hun zelfvertrouwen vergroten en meer controle krijgen over hun leven.

Doelgroep

Creatief Leven is bedoeld voor (jong)volwassenen die kampen met eenzaamheid en hier actief iets aan willen doen. Of je nu jong bent of oud, Creatief Leven biedt een kans op een nieuwe start. Deelnemers moeten openstaan voor leren en er is een speciale versie beschikbaar voor mensen met beperkte taalvaardigheid.

Wetenschappelijk onderbouwd

Creatief Leven is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en legt de nadruk op zelfregie en het benutten van eigen vermogens. Indien nodig worden ontbrekende competenties aangevuld met behulp van de methodiek. De effectiviteit van de cursus wordt regelmatig gemeten en er is consistent bewijs van verminderde eenzaamheid na deelname.

Erkenning

Creatief Leven is erkend als een goed onderbouwde interventie en is opgenomen in verschillende interventiedatabanken. Het televisieprogramma “Nooit meer alleen” heeft laten zien welke impact de cursus kan hebben op deelnemers. Dit bevestigt de waarde van Creatief Leven als effectieve aanpak van eenzaamheid.

Ontwikkelingsgerichte benadering

Een kernaspect van de aanpak van Faktor5 is ontwikkelingsgericht werken, waarbij de focus ligt op het bevorderen van autonomie, competentie en verbondenheid. Dit wordt ondersteund door het gebruik van positieve communicatiepatronen, die centraal staan in al onze trainingen. Deze gesprekstechnieken zijn met name nuttig in situaties waar mensen te maken hebben met verminderde cognitieve vermogens als gevolg van stress.

Opleidingen

Onze opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die zijn afgeleid van de Creatief Leven-methodiek. Ze zijn ontwikkelingsgericht en bevorderen neurogenese. De opleiding Specialist Eenzaamheid stelt professionals in staat om de methodiek Creatief Leven zelf toe te passen en de cursus uit te voeren.

Meer dan evidence based

Creatief Leven is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken uit de hele wereld. Hierbij wordt primair uitgegaan van zelfregie en het benutten van de eigen vermogens. Maar niet altijd zijn die vermogens aanwezig. Als de nodige competenties ontbreken, worden ze met behulp van deze methodiek aangevuld. Psycho-educatie is onderdeel van de methodiek. De effecten van de cursus worden al jaren gemeten: er is een consistent beeld van verminderde eenzaamheid tussen voor- en nameting.

Creatief Leven is een erkende interventie

Creatief Leven heeft in 2022 erkenning gekregen als een interventie die ‘goed onderbouwd’ en ‘goed beschreven’ is en kansrijk om als effectief bestempeld te worden. Naar aanleiding van dit traject is de interventie niet alleen in de databank van Movisie (eenzaamheid), maar ook in die van Loket Gezond Leven geplaatst, als erkend goed onderbouwde leefstijlinterventie. Alle technische details van de cursus Creatief Leven zijn op deze websites te vinden.

Het televisieprogramma “Nooit meer alleen” van omroep MAX liet al zien wat deze cursus betekende voor de gefilmde deelnemersgroep. Eén van hen is later nog vaker op tv geweest: ze is, net als vele andere oud-deelnemers, nog steeds blij dat ze meegedaan heeft omdat haar leven er zo door verbeterd is.

Ontwikkelingsgericht werken

Positive patronen in communicatie (PPC)

Kern van de aanpak van Faktor5 zowel als van de methodiek Creatief Leven is ontwikkelingsgericht werken. Dat wil zeggen dat we zonder enige probleembeschrijving of -verdieping werken. We richten ons op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die stuk voor stuk bijdragen aan autonomie, competentie en verbondenheid, die drie psychologische basisbehoeften.

Cruciaal daarbij is het gebruiken van positieve patronen in communicatie (PPC).Deze patronen in gespreksvoering zijn de rode draad door al onze opleidingen. Het zijn gespreks- en communicatietechnieken die steunend zijn in al die situaties waar mensen te maken hebben met verminderde cognitieve vermogens door (blijvende) stress.

Opleidingen van Faktor5

In al onze opleidingen zijn elementen terug te vinden uit de methodiek Creatief Leven. Alle opleidingen zijn ontwikkelingsgericht. In al onze opleidingen vind je de technieken die helpen om neurogenese te bevorderen. In de opleiding Specialist Eenzaamheid leer je bovendien de methodiek Creatief Leven zelf toe te passen en de cursus uit te voeren.

Ervaringen

Mensen zijn blij met zowel de cursus voor particulieren als de opleidingen voor professionals. Mensen die de cursus eerder deden zijn een veranderproces gegaan en gingen veel positiever weg dan ze binnenkwamen. Enkele citaten genoteerd tijdens een laatste bijeenkomst: “nu mag ik er zijn”. Iemand anders: “Ik kan nu tegenslag opvangen”. Of: “ik ben positief gestemd”. <

Meer weten?

Neem contact op met een van de gecertificeerde specialisten als je meer wilt weten over hun ervaringen. Je vindt ze hier.

Cursus creatief leven erkend goed onderbouwde interventie