Creatief leven – informatie voor professionals

Eenzaamheid los je niet op door ‘onder de mensen’ te komen. Mensen die zich langer eenzaam voelen, hebben nu juist moeite verbinding aan te gaan, ook al hebben ze daar alle gelegenheid toe. Onder de mensen komen is het doel; als middel is het niet geschikt.

Bij langer durende eenzaamheid, of als eenzaamheid altijd al een thema is geweest in iemands leven, is er meer nodig. Dat ‘meer’ bestaat uit een combinatie van neuropsychologische ondersteuning, zg. zelf-vaardigheden leren, in een veilige omgeving leren ervaren dat relaties plezierig kunnen zijn en een individueel plan maken om de eigen behoefte te vervullen. Creatief Leven bevat dit allemaal.

Creatief leven (voor meer vitaliteit, minder last van eenzaamheid)

Mensen die de cursus eerder deden zijn een veranderproces gegaan en gingen veel positiever weg dan ze binnenkwamen. Enkele citaten genoteerd tijdens een laatste bijeenkomst: “nu mag ik er zijn”. Iemand anders: “Ik kan nu tegenslag opvangen”. Of: “ik ben positief gestemd”.

Het cursusprogramma Creatief Leven is speciaal ontwikkeld voor mensen die aan de slag willen om minder last van eenzaamheid en meer vitaliteit te krijgen. Het is een serieuze en plezierige cursus, die door een gespecialiseerde begeleider wordt gegeven. De cursus is erop gericht om los te komen van vastzittende patronen. Het zelfvertrouwen van de deelnemers neemt toe en zij krijgen beter zicht op wat zij belangrijk vinden.

Eigen regie

Door deelname aan de cursus ontstaan er nieuwe kansen en inzichten en zetten deelnemers daadwerkelijk stappen in de richting die bij hen past. In de cursus werken de deelnemers o.a. aan het ontwikkelen van eigen regie en het versterken van gevoelens van veiligheid en verbondenheid. Vaardigheden in het omgaan met verandering en met andere mensen worden versterkt.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor volwassenen die al enige tijd last hebben van eenzaamheid en daar iets aan willen doen. En of men nu jong is of oud, Creatief Leven helpt mensen een nieuwe start te maken. Deelnemers moeten in staat zijn om te leren. Gewerkt wordt met een Nederlandstalig werkboek. (Overigens is de cursus ook in het Engels verkrijgbaar). Bij middelengebruik (incl. medicijnen) is het goed om rekening te houden met wat verminderde effecten, maar het is geen contra-indicatie. Acute psychiatrische klachten zijn wel een contra-indicatie.

Contra-indicaties

Wanneer een grote levensgebeurtenis (waardoor het sociale netwerk veranderd is) heel recent heeft plaatsgevonden adviseren we om minimaal een half jaar later pas aan de cursus mee te doen, als er nog geen herstel ingezet is. Er zijn geen intakegesprekken nodig als verwijzers het bovenstaande in acht nemen.

Meer dan evidence based

Creatief Leven is ontwikkeld door Jeannette Rijks (Faktor5) na vele jaren van studie rondom het onderwerp eenzaamheid. Gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken uit de hele wereld heeft zij het programma ontwikkeld tot een effectieve aanpak van eenzaamheid. Hierbij wordt primair uitgegaan van zelfregie en het benutten van de eigen vermogens van degene die het programma volgt, ongeacht leeftijd of achterliggende situatie.

Erkend

In 2021 is een subsidie ontvangen van ZonMw om deze methodiek te steunen, omdat uit het werkveld vragen kwamen, waardoor deze aanpak door Movisie ‘beloftevol’ werd genoemd. Met deze subsidie is de methodiek helderder omschreven en wordt deze zodanig onderbouwd dat ze in de databank effectieve interventies kan worden opgenomen. Creatief Leven heeft dan naar verwachting in 2022 erkenning gekregen als een interventie die ‘goed onderbouwd’ en ‘goed beschreven’ is en kansrijk om als effectief bestempeld te worden.

Het televisieprogramma “Nooit meer alleen” van omroep MAX liet al zien wat deze cursus betekende voor de gefilmde deelnemersgroep. Eén van hen is later nog vaker op tv geweest: ze is, net als vele andere oud-deelnemers, nog steeds blij dat ze meegedaan heeft omdat haar leven er zo door verbeterd is.