faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

Cursus Creatief Leven erkend als “Goed onderbouwd”

Cursus creatief leven erkend goed onderbouwde interventie

De erkenningscommissie ‘Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid’ heeft de interventie Creatief Leven beoordeeld en als “Goed onderbouwd” erkend.

Cursus Creatief Leven erkend

De interventie Creatief Leven is een cursus voor jongeren en volwassenen die zich eenzaam voelen. Een cursus waarin je leert op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan je leven: je leeft creatief. Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten gaan deelnemers onder deskundige begeleiding aan de slag met oefeningen om in een individueel traject gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

Creatief Leven is ontwikkeld door Jeannette Rijks van Faktor5. Doel van de cursus is het verminderen en hanteren van eenzaamheid. De cursus brengt je in de eerste plaats in contact met zichzelf, met je eigen wensen en mogelijkheden, waardoor je zelfbeeld positiever wordt. Je leert nieuwe relaties aan te gaan, bestaande relaties te onderhouden en om te gaan met het verlies van contacten.

Veel complimenten

De erkenningscommissie is enthousiast over de interventie Creatief Leven. Zij vinden het een zeer relevante, mooi afgebakende en laagdrempelige interventie. De onderbouwing is sterk.

“De commissie is vol lof over de onderbouwing van de interventie, ‘een juweeltje’.

Het uitgangspunt van positieve psychologie/gezondheid vind je er overal in terug. De interventie is goed uitgewerkt en gedocumenteerd. Creatief Leven is eenvoudig uit te voeren en in te zetten als interventie voor een omvangrijk maatschappelijk probleem.

De erkenningscommissie heeft ook een aantal verbeterpunten voor de beschrijving en onderbouwing. Die worden inmiddels al dankbaar opgepakt.

Subsidie van ZonMw

Voor het erkenningstraject ontvingen we subsidie vanuit de ZonMw subsidieronde ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning’. Met een team bestaande uit Jeanette Rijks (Faktor5), Liane Wolfert en Sandra van den Berg (Bureau LWPC), Jeannet van Olst (ervaringsdeskundige), Leanne Reijnen (GGD Hollands Midden), Addi van Bergen (AWPG NZH) en Aglaia Zedlitz (Universiteit Leiden) is gewerkt aan het beschrijven, onderbouwen, evalueren en verduurzamen van Creatief Leven. In najaar 2021 is de cursus Creatief Leven met een bijbehorende procesevaluatie uitgevoerd in Den Haag.

Criteria voor “goed onderbouwd”

De criteria voor “goed onderbouwd” zijn dat de interventie goed beschreven is. Dan gaat het over aanleiding, doelgroep, doelen, randvoorwaarden, overdraagbaarheid en praktijkervaringen. Daarnaast moet de werkzaamheid van de interventie onderbouwd zijn met wetenschappelijke modellen, theorie en/of literatuur.

Samenhang eenzaamheid, aan te pakken factoren en doelen

En nu?

Creatief Leven is opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. In deze databank staan interventies op het gebied van welzijn, participatie en sociale zorg, uitgesplitst naar thema en beoordelingsniveau (Goed beschreven, Goed onderbouwd, Effectief). Door plaatsing in de databank krijgt een interventie meer bekendheid en door de systematische beschrijving wordt kennis beter overdraagbaar. Ook op andere thema’s bestaan databanken bijvoorbeeld voor leefstijlinterventiessport  en bewegen en e-health. Zie overzicht.

Een volgende stap is het laten onderzoeken van de effectiviteit. Dat is een stevig traject, dat enkele jaren beslaat en een stevige investering vraagt. Voor nu nemen we genoegen met de resultaten die al jarenlang worden gemeten door de cursusleiders die trouw hun meetresultaten opsturen. Meer daarover is hier te lezen.

De cursus kan door gemeenten en welzijnsorganisaties worden ingekocht bij vrijgevestigde specialisten eenzaamheid. Zo kunnen zij ervaring opdoen en zien hoe het werkt en wat het effect is bij hun eigen doelgroep. Zij kunnen er ook voor kiezen iemand uit de eigen gelederen tot specialist eenzaamheid te laten opleiden.

Nieuwsgierig geworden?

In dit filmpje deelt een van de cursisten de opgedane ervaringen.

Ervaringen deelnemer aan de cursus Creatief Leven

TV terugkijken

‘Nooit meer alleen’, een zevendelige serie van omroep MAX over het leven van vijf eenzame mensen die bouwen aan een nieuw sociaal netwerk d.m.v. deze cursus.

Dit project is mogelijk gemaakt door

Logo ZonMw
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest