faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

CPPC – een effectieve gespreksmethode bij eenzaamheid

Faktor5 post WEET WAT optimale COMMUNICATIE IS

CPPC…wat is dat?

De afkorting staat voor: Cultiveer Positieve Patronen in Conversatie – coaching, counseling, kortom, in communicatie. Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor deze zeer strakke, directieve vorm van communiceren. 

In communicatie is de eerste klap een daalder waard

Om te beginnen worden patronen in communicatie gevormd vanaf het eerste contact. Ga maar na, een praatje bij de bakker begint zelden met de vraag: ‘hoe is het nu met u?’ Elk soort gesprek begint op een bepaalde manier. Hoewel je communicatie kunt indelen in soorten, wordt communicatie zelden ingedeeld naar negatief, neutraal of positief. Toch is het een heel belangrijk onderscheid. Wie communiceert met een doel, zoals in vrijwel elke professionele situatie, zoekt daarbij een passende vorm van communiceren. Een positief patroon vorm zich niet van nature. Als gespreksleider ben je verantwoordelijk voor het bereiken van je gestelde doel, maar ook voor de vorm, voor het proces, dus ook voor de stemming waarmee je het gesprek voert. Die bepaal jij vanaf het eerste dat je communiceert. Dat doe je met je woord, gebaar, stem etc. 

Stresskop

De tweede reden heeft te maken met hoe het brein onder stress werkt. Iemand met een langdurig probleem is iemand die lang bezig is te proberen dat probleem op te lossen en daarin niet is geslaagd. Dat levert langdurige stress op en een knauw in het zelfvertrouwen. Dat heeft gevolgen voor hoe het brein functioneert. Zonder op de details in te gaan kun je simpelweg stellen dat een gestresst persoon minder goed communiceert. 

 • Je wordt sneller boos of geïrriteerd als je in gesprek bent met anderen
 • Je vindt het lastiger je te concentreren op wat iemand tegen je zegt
 • Je hoort of leest vooral de negatieve zaken in een boodschap
 • Je ontwijkt contact met mensen
 • Je reageert trager op de boodschap van je gesprekspartner

Aan jou als gespreksleider dus om alles in het werk te stellen de ander te helpen door je boodschap op een positieve manier te brengen. 

Faktor5 post WEET WAT ongestructureerde communicatie doetRumineren is leren

De derde reden voor het kiezen voor het inzetten van positieve patronen is het feit dat mensen met langdurige problemen en dus met langdurige stress meestal sterk geconcentreerd zijn op dat probleem. Zou je hen laten bepalen hoe het gesprek verloopt, dan beland je maar al te gauw in een gesprek over problemen. Wil je de ander niet op een onaangename manier afkappen en dus respectvol luisteren, dan leidt dat zeker tot een herhalen van problemen. Dat herkauwen, of rumineren, daar doe je jouw cliënt geen dienst mee. (Overigens is het voor jou ook niet fijn om naar te moeten luisteren!). Een mens wordt  beter in dat wat ie vaker doet. Geef jij dus die ander de gelegenheid nog eens uitgebreid te vertellen over diens problemen en over hoe het allemaal zo gekomen is, dan ben je in feite het probleem aan het versterken. Dat kan niet je bedoeling zijn.

Niet bij woorden alleen

Positieve patronen in communicatie betekent niet alleen dat je positieve patronen gebruikt in je gespreksvoering als geheel, maar dat alle aspecten van je communicatie positieve patronen horen te bevatten. Die positieve patronen zijn achtereenvolgens:

 • De ruimte waarin je spreekt met de ander maken deel uit van de hele setting van een gesprek. Als die ruimte somber en donker is draagt het niet bij aan positieve ervaringen van de ander. Zorg dus dat ruimte waarin je zit prettig is, dat er daglicht is en dat er wat kleurrijke dingen aanwezig zijn.
 • Een positieve lichaamshouding: rechtop, gezichtsuitdrukking open en klaar om te glimlachen.
 • Positief gerichte intonatie. Dat wil zeggen je toonhoogte loopt aan het eind van de zin omhoog en niet naar beneden
 • Je gebruikt positieve woorden. Dat wil zeggen voor elk negatief woord gebruik je het tegengestelde en daar zet je het woord ‘niet’ voor. Een voorbeeld: ‘je voelt je ziek?’ wordt: ‘je voelt je niet gezond (fit, lekker, prettig)?’. 
 • Positief herformuleren: je gebruikten paar woorden die de ander gebruikte en maakt er een andere, beter passende zin van. Je kent waarschijnlijk het fenomeen papegaaien oftewel de woorden van de ander teruggegeven. Daardoor voelt de ander zich beter gehoord en het is een afstemmen op de ander, waardoor jij controleert of je de ander goed begrijpt. Bij CPPC gebruiken we dat dus ook, maar nooit met negatieve woorden.
 • Positieve gespreksleiding. Je maakt je gesprekspartner duidelijk dat dit gesprek, dat tenslotte tot doel heeft de ander te helpen, bepaalde regels heeft die misschien wat ongebruikelijk zijn. Een korte uitleg over hoe het brein werkt en waarom je dit zo doet kan heel verhelderend zijn voor de cliënt. 
 • De juiste vragen stellen, aangepast aan de modaliteit van de ander, zodanig geformuleerd dat de ander gemakkelijk een positief antwoord kan geven

Dit alles is de inbedding van onze oplossingsgerichte benadering, die het bespreken van problemen volstrekt vermijdt.

Uitdagende effectieve gespreksmethode bij eenzaamheid

Voor veel mensen is het toepassen van CPPC zacht gezegd een uitdaging. Het vraagt eerst om het erkennen van de noodzaak om in professionele situaties anders te communiceren. Om het besef dat je op deze manier mensen meer respecteert dan wanneer je ze laat praten. Omdat je snapt dat dat praten ze eigenlijk geen goed doet, al denken zij dat zelf wel. En dan vraagt het om oefening. Heel veel oefening. Maar de beloning is fantastisch!

Je leert dit allemaal, en meer, in de jaaropleiding specialist eenzaamheid.  

Is het iets voor jou?

Als jij deze vragen wel eens stelt aan je cliënten:

 • ‘Hoe gaat het nu met u?
 • ‘Wat heb je nodig?’
 • ‘Wat kan ik voor u doen?’

Dan is het leren van deze technieken meer dan de moeite waard. Je zult verrast zijn door het verschil dat het kan maken.

Als je wel eens te maken hebt met mensen die zeuren

Mensen die steeds maar weer over hun ellende willen praten en niet lijken op te houden met zeuren, met mensen die niks willen, met mensen die alleen maar willen dat je er voor ze bent, of met mensen die in negatieve emoties blijven hangen, dan is het voor jou hoog tijd dat je deze technieken leert. Voor je opgebrand raakt of erger nog, onverschillig. Het kan zo maar een uitdaging worden om met moeilijke mensen mooie resultaten te bereiken!

Je leert dit allemaal, en meer, in de jaaropleiding specialist eenzaamheid.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest