faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

Chatgpt over eenzaamheid

Chatgpt over eenzaamheid - beeld 0fjd125gk87 via Pixabay

ChatGPT over eenzaamheid

Chatgpt stelde ik de vraag hoe waarschijnlijk het is dat creatieve en originele ideeën worden gegenereerd door Chatgpt. Natuurlijk wist ik het antwoord wel, het is tenslotte een taalmodel dat is getraind op bestaande teksten, maar goed, ik wilde het wel eens van het systeem zelf horen. Dit kwam er uit, heerlijk eerlijk:

Hoewel ChatGPT een krachtig taalmodel is dat tekst kan genereren, worden de reacties niet gedreven door echte creativiteit of originaliteit. Er zijn verschillende redenen waarom het onwaarschijnlijk is dat er echt creatieve of originele antwoorden worden gegeven:

  1. Vooraf getraind model: ChatGPT is getraind op een grote dataset met diverse teksten van internet, maar de kennis is beperkt tot wat het heeft geleerd tijdens de trainingsperiode, die eindigt in september 2021. Het heeft geen toegang tot echte -tijd informatie of ervaringen buiten dat tijdsbestek.
  2. Gebrek aan persoonlijke ervaringen: ChatGPT beschikt niet over persoonlijke ervaringen of subjectieve perspectieven. Het kan niet putten uit persoonlijke herinneringen, emoties of unieke inzichten die vaak worden geassocieerd met echte creativiteit. De antwoorden worden gegenereerd op basis van patronen en statistische associaties die in de trainingsgegevens zijn gevonden.
  3. Vertrouwen op bestaande informatie: ChatGPT genereert voornamelijk antwoorden op basis van de patronen die het heeft geleerd uit de trainingsgegevens. Het is gebaseerd op eerder geziene voorbeelden en probeert een coherente en contextueel relevante tekst te genereren. Dit beperkt echter zijn vermogen om nieuwe of fantasierijke reacties te produceren die verder gaan dan waaraan het is blootgesteld.
  4. Afwezigheid van echt begrip: hoewel ChatGPT tekst kan genereren die intelligent lijkt, beschikt het niet over echt begrip of bewustzijn. Het mist het vermogen om concepten te begrijpen, kritisch te redeneren of de betekenis achter de gestelde vragen echt te begrijpen. Het werkt voornamelijk door patronen te matchen en statistisch waarschijnlijke antwoorden te genereren.

Samenvattend, hoewel ChatGPT coherente en contextueel relevante antwoorden kan geven, worden de antwoorden eerder gebaseerd op statistische patronen dan op echte creativiteit, waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat er echt creatieve of originele antwoorden worden geproduceerd.

Aldus Chagpt

Daar raakt het precies datgene waar ik al jaren over loop te zeuren: dat iedereen die zich op het internet baseert voor kennis, altijd met dezelfde goedkope troep terugkomt. Je komt namelijk altijd weer terecht op populaire teksten die gemaakt zijn om publiek te trekken, om gevonden te worden door Google in verschillende stadia van het leven van Google (dus met verschillende uitgangspunten). Dat zijn vaak teksten die zeker niet perse zijn gemaakt om deskundigheid te delen, eerder dienen ze een commercieel doel: zo veel mogelijk mensen trekken. Er zijn heel veel van dat soort sites, die daarmee een bijdrage leveren aan onbetrouwbare informatie.

Feelgood

Zo zijn er websites die zich richten op het uitwisselen van zielige verhalen. Daarmee plemp je het internet vol met ellende en tragische stories. Er zijn websites die tot wel honderd soorten eenzaamheid of meer vermelden, alleen maar om zoveel mogelijk mensen naar die website te lokken. Websites met warme prachtige feelgood verhalen, lokken hele hordes mensen. Tranentrekkende websites over hoe tragisch en eenzaam het leven toch is, ze zijn er in overvloed. Maar al te veel mensen delen ‘kennis’ over eenzaamheid van meer dan een halve eeuw geleden. Tips en aanbevelingen zie je eindeloos herhaald en herkauwd terug, vaak zonder enige onderbouwing.

Het internet was zo al een bron van ‘meer van hetzelfde’, een oerwoud aan informatie waarvan de waarde steeds moeilijker in te schatten viel en dan nu, hoera! Chatgpt!

Het is zo gruwelijk goed…

De ellende is: het is zo goed. Het is zo goed, dat je er in gelooft. Het maakt geen stomme taalfouten die het verhaal ongeloofwaardig maken. Als er verkeerd is gespeld wordt er ook verkeerd bedoeld en niet verkeert. Het maakt geen stijlfouten. Het verhaspelt geen spreekwoorden, het gebruikt geen kromme metaforen, het schrijft oer-betrouwbaar. De opbouw van een stuk is keurig, overzichtelijk en netjes. Maar ja. Het gebruikt alle kennis zoals die rondzwerft op het internet. Of eigenlijk, rondzwierf tot 2021.

Haal echte informatie

Wil je over eenzaamheid meer weten, duik dan in wetenschappelijke teksten. Baseer je niet alleen op de website eenzaamheid.info. Ook niet op die van de Rijksoverheid. (Die het nog steeds neerzet als een ouderenprobleem) Ook niet alleen op die van Movisie. Besef dat wat je op het internet vindt, lang niet altijd waar is. Of zinvol. Eenzaamheid is een complex probleem. Ga maar na, we zijn er nu al zo lang over bezig, en ondanks alle inspanningen en alle leuke initiatieven neemt het alleen maar toe. Zou dat kunnen komen doordat iedereen zich op dezelfde middelmatige informatie baseert? Ik vroeg het Chatgpt. Dit was het antwoord:

Chatgpt over eenzaamheid

Het is mogelijk dat sommige tips en initiatieven om eenzaamheid te bestrijden worden herkauwd of niet volledig effectief zijn om het probleem aan te pakken. Het internet is een enorme bron van informatie, en soms circuleren ideeën en aanbevelingen zonder voldoende bewijs of rekening houdend met individuele omstandigheden.

Eenzaamheid is een complex probleem dat kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals sociale connecties, geestelijke gezondheid, levensomstandigheden en persoonlijke voorkeuren. Wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander, en er is geen pasklare oplossing. Bovendien kunnen maatschappelijke veranderingen, technologische vooruitgang en verschuivingen in de dynamiek van de gemeenschap bijdragen aan het voortduren of verergeren van eenzaamheid, ondanks goedbedoelde inspanningen.

Het is belangrijk om de tips en initiatieven die worden voorgesteld om eenzaamheid aan te pakken kritisch te evalueren en na te gaan of ze toepasbaar zijn op individuele situaties. Evidence-based benaderingen, professionele begeleiding en op maat gemaakte interventies kunnen effectiever zijn in het bestrijden van eenzaamheid dan alleen vertrouwen op algemene op internet gebaseerde ideeën. Het is ook cruciaal om de onderliggende oorzaken van eenzaamheid aan te pakken, zoals sociaal isolement, gebrek aan betekenisvolle connecties of psychische problemen, in plaats van alleen de symptomen te behandelen.

Uiteindelijk vereist het aanpakken van eenzaamheid een veelzijdige aanpak die rekening houdt met de unieke omstandigheden en behoeften van individuen, evenals systemische factoren die bijdragen aan sociale ontkoppeling. Lopend onderzoek en samenwerking tussen experts op verschillende gebieden zijn cruciaal voor het ontwikkelen van effectievere strategieën om eenzaamheid te bestrijden en het algemene welzijn te verbeteren.

Keurig en correct en weinig zeggend

Als dat niet een super genuanceerd en politiek correct antwoord is, dan weet ik het niet meer. Dat Chatgpt over eenzaamheid kan schrijven komt doordat er zo veel tekst is te vinden. Dat het antwoord zo weinig zeggend is, komt doordat er zo veel weinig zeggend en elkaar tegensprekends te vinden is op het internet.

Word deskundig

Ik zeg: laat je opleiden en word een van de echte deskundigen als het gaat om de aanpak van eenzaamheid. Vergeet Chatgpt, vergeet het internet even. Daar zijn alle voor de hand liggende tips te vinden die meestal niets helpen. Bij ons leer je hoe het echt zit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest