Specialisten eenzaamheid in Nederland

Specialisten eenzaamheid, wat zijn dat voor mensen?

Specialisten eenzaamheid zijn opgeleid om hun kennis van eenzaamheid te delen. Door het geven van voorlichting, workshops, training en lezingen. Veel van hen zijn ook gecertificeerd om de cursus Creatief Leven uit te voeren. Ze doen dat ofwel in hun eigen praktijk, of in opdracht van welzijnsorganisaties of gemeenten. De meesten hebben een HBO of WO achtergrond; allemaal zijn ze diep betrokken bij de aanpak van eenzaamheid.

Wat hebben specialisten eenzaamheid te bieden?

Om te beginnen hebben specialisten eenzaamheid een grondige kennis van verschillende (wetenschappelijke) opvattingen van eenzaamheid. Want er zijn er nogal wat en ze lopen nogal uiteen. Specialisten eenzaamheid kunnen uitleg geven – aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek – welke opvattingen worden onderbouwd door onderzoek.

Specialisten eenzaamheid houden hun kennis op peil, zodat ze op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen. Zo zijn zij in staat om die kennis in hun eigen regio te verspreiden. Niet zo maar, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat eenzaamheid aanpakken altijd begint met kennis van zaken.

Analyseren van aanpak

Daarnaast zijn ze opgeleid om vormen van aanpak te analyseren op te verwachten resultaat. Heel belangrijk als er uitgaven moeten worden gedaan om eenzaamheid aan te pakken. Het is mooi al er geld beschikbaar is, maar wordt dat dan ook effectief ingezet? Daar kunnen zij bij adviseren.

Eenzaamheid is een groot probleem. Het voor de hand liggende is: vrijwilligerswerk en welzijnsactiviteiten bevorderen. Maar dat doen we al tientallen jaren en eenzaamheid neemt alleen maar toe. Er moet dus iets anders gebeuren. Dat ‘iets anders’ begint met kennis van eenzaamheid. Kennis die aanwezig is bij Specialisten Eenzaamheid. Zij adviseren en geven voorlichting. 

Creatief Leven

Specialisten eenzaamheid werden oorspronkelijk opgeleid om de cursus Creatief Leven te kunnen uitvoeren. Deze cursus, die nu is erkend als degelijk wetenschappelijk onderbouwd, is een vorm van aanpak van chronische eenzaamheid. Later veranderde de inhoud van de opleiding dusdanig, dat specialisten nu echte allrounders zijn als het gaat om kennis van (de aanpak van ) eenzaamheid.

Waar vind je specialisten eenzaamheid?

Als gezegd, sommigen hebben een eigen praktijk, anders zijn bij welzijnsinstellingen of gemeenten in dienst. Op deze kaart is te zien waar zij actief zijn. Neem contact op met een van hen voor meer informatie.