faktor5_logo
Gecertificeerde deskundigen eenzaamheid - CRKB geregistreerde instelling faktor5

Eenzaamheidspecialist: eerste keus bij…?

Eenzaamheidspecialist, eerst keus bij eenzaamheid

Eenzaamheidspecialist, eerste keus bij…

Als je last hebt van eenzaamheid, en veel mensen hebben dat, zou het voor de hand liggen dat je bij een eenzaamheidspecialist terecht zou kunnen. Dat zou je eerste keus moeten zijn. Iemand die jou met verstand van zaken kan hepen. Iemand die weet dat je aan eenzaamheid in heel veel gevallen iets kunt doen. Want dat dat kan staat als een paal boven water. Helaas is in het onderwijs aan professionals die zich bezig houden met het begeleiden van mensen in de meeste gevallen nog geen aandacht voor eenzaamheid.

Had ik maar een toverstokje

Als ik een toverstokje zou hebben wist ik het wel. Dan liet ik het namaken en gaf iedereen het in handen die kennis van eenzaamheid nodig heeft. Want dat die kennis nodig is blijkt wel uit het feit dat de helft van onze bevolking zich te veel eenzaam voelt terwijl je hulp met een lantaarntje moet zoeken. Een toverstokje heb ik dan weliswaar niet, Faktor5 heeft wel kennis in huis die de plaats van het toverstokje kan innemen. Het kost alleen wel iets meer tijd en inspanning om je de kennis eigen te maken. Maar het levert je dan ook heel wat op.

Specialiseren in eenzaamheid, wie dan?

Mocht je je afvragen wie er baat zou kunnen hebben bij een opleiding tot eenzaamheidspecialist, dan heb ik hier een lijstje voor je. Mensen die baat zouden hebben bij een opleiding tot eenzaamheidspecialist werken in een breed scala aan beroepen. Ze zijn afkomstig uit sectoren waarin professionals direct contact hebben met groepen en individuen die mogelijk met eenzaamheid kampen. Met name kennis van beschikbare effectieve interventies is voor hen cruciaal. 

Hier zijn enkele voorbeelden:

Gezondheidszorgprofessionals: Psychologen, psychiaters, huisartsen, en verpleegkundigen kunnen profiteren van de specialisatie in eenzaamheid om betere zorg en ondersteuning te bieden aan patiënten die met deze gevoelens worstelen. Maatschappelijk werkers: Deze professionals werken vaak met diverse personen die kwetsbaar zijn voor eenzaamheid, zoals ouderen, daklozen, of mensen met beperkte mobiliteit.

Welzijnswerkers: Deze professionals werken vaak vanuit de taak de sociale participatie van diverse bevolkingsgroepen te verbeteren. Hun werk kan veel baat hebben bij kennis van hoe het aanpakken van eenzaamheid positief kan bijdragen aan de resultaten binnen hun werk.

Ouderenzorg specialisten: Zorgverleners in verzorgingshuizen, dagcentra voor ouderen en thuiszorgmedewerkers kunnen gerichte strategieën toepassen om eenzaamheid bij ouderen te verminderen.

Schoolpsychologen en onderwijsprofessionals: Zij kunnen interventies ontwikkelen en implementeren om eenzaamheid onder studenten te voorkomen en aan te pakken, vooral in de transitieperiodes.

Studentenpyschologen en begeleiders studentenwelzijn: in Hogescholen en Universiteiten kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de studieprestaties en verminderen van uitval van met name eerstejaars studenten.

HR-professionals en (bedrijfs-)coaches: In organisaties kunnen zij werknemers ondersteunen die zich geïsoleerd voelen of moeite hebben met het opbouwen van relaties. Dit kan het functioneren op de werkplek sterk ten goede komen.

Geestelijk verzorgers: Pastores, imams, rabbijnen, en andere spirituele leiders kunnen hun begeleiding en steun aanpassen om individuen te helpen eenzaamheid te overwinnen en hun gevoel van verbondenheid te vergroten.

Gemeenschapsontwikkelaars (community care) en sociaal werkers: Deze professionals kunnen programma’s en initiatieven ontwerpen om eenzaamheid in gemeenschappen te verminderen door het bevorderen van sociale verbinding en inclusie. Kennis van eenzaamheid gaat hen daarbij enorm helpen.

Beleidsmakers en onderzoekers: Zij kunnen zich richten op het ontwikkelen van beleid en programma’s die de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid op maatschappelijk niveau aanpakken.

Therapeuten en counselors: Zij kunnen specifieke therapieën en counselingtechnieken gebruiken om cliënten te helpen hun gevoelens van eenzaamheid te verwerken en hun sociale vaardigheden te verbeteren.

Veel betere resultaten

Door zich goed te laten onderwijzen in eenzaamheid, kunnen deze professionals echt betere ondersteuning bieden en strategieën implementeren die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheid bij individuen en in gemeenschappen.

Vergeet dus het toverstokje. Word deskundig. Meld je aan voor een opleiding of informeer naar onze in-company mogelijkheden. 

Jeannette Rijks

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest