Eenzaamheid herkennen, verwijzen en oplossen

HOE U DE BESTE HULP BIEDT AAN EENZAME PATIËNTEN

Wij helpen u graag aan de juiste vaardigheden waarmee u eenzaamheid kunt herkennen en effectief kunt verwijzen. Naar de juiste hulp. Hulp die werkt!  

Herkent u dit?

Misschien herkent u één of meer van de volgende situaties:

 • U ziet de diepe eenzaamheid van enkele patiënten, maar als u erover begint, reageren ze teruggetrokken of afwijzend
 • U weet van een patiënt dat eenzaamheid op de loer ligt, maar als u erover begint, ontkent uw patiënt – daar schiet niemand iets mee op
 • Mensen die zich eenzaam voelen komen vaker met vage klachten bij de huisarts
 • U begint eigenlijk liever niet over eenzaamheid, want wat maakt u allemaal los?
 • U ziet dat doorverwijzingen vaak geen resultaat hebben. De patiënt gaat niet of haakt af – u weet niet goed waarnaar u eenzame patiënten effectief kunt verwijzen
 • Eenzame patiënten vragen veel tijd. En de werkdruk binnen uw praktijk is zó hoog dat u eigenlijk te weinig tijd voor hen kunt nemen – terwijl u ze graag wilt helpen

Gelukkig kan het anders

Wij bieden een oplossing die u instaat stelt om het volgende te bereiken:

 • U begrijpt het verschil tussen depressiviteit, sociaal isolement en eenzaamheid beter
 • U begrijpt waarom eenzaamheid een gezondheidsprobleem is
 • U kunt eenzaamheid eerder herkennen bij uw patiënten
 • Omdat u weet wat eenzaamheid is en welke gevolgen het heeft, begrijpt u waarom uw patiënt in eerste instantie hulp weigert 
 • Uw patiënt voelt zich door u gehoord en gezien 
 • U heeft een doelgerichte aanpak, waarmee u veel tijd bespaart
 • Het gesprek gaat niet langer over het probleem maar u praat samen over de oplossingen
 • Geen onzekerheid meer over patiënten, u weet altijd direct naar wie u kunt doorverwijzen
 • U kunt betere afspraken met het sociaal team maken om eenzaamheid te behandelen
 • Uw patiënt is veel beter geholpen met de gerichte voorlichting die u geeft – u ervaart daardoor meer voldoening van uw werk

Onze oplossing biedt voor u en uw patiënt dus een enorme meerwaarde! 

40% VAN DE BEVOLKING VOELT ZICH EENZAAM

TOCH IS HET NOG STEEDS EEN TABOE 

Onwetendheid

Grondlegger van de methode en eenzaamheid specialist Jeannette Rijks is sinds 2000 bezig met het onderwerp eenzaamheid. Jeannette: ‘Een huisarts vertelde mij eerlijk dat hij het verschil tussen sociaal isolement en eenzaamheid nooit had gemaakt. Omdat hij het niet kende. Toch is er een belangrijk verschil. In mijn omgeving zag ik mensen die niet alleen waren, maar wel eenzaam. En die eenzaamheid vertroebelde hun levensgeluk. Of maakte hen zelfs depressief. Eenzaamheid zorgt voor een neerwaartse spiraal die steeds meer levensgeluk uit je zuigt. Dat zorgde ervoor dat ik er iets aan wilde doen.’

Jeannette heeft jarenlang onderzoek gedaan naar eenzaamheid. In 2004 ontwikkelde ze de methode ‘Creatief Leven’, een cursus voor mensen die last hebben van eenzaamheid. Honderden inschrijvingen volgden.

Ze ontwikkelde de gecertificeerde opleiding tot ‘Specialist Eenzaamheid’. Met deze blended jaaropleiding kunnen professionals zich specialiseren in de aanpak van eenzaamheid. Ook is er een kortere online basistraining beschikbaar voor professionals die voorlichting willen kunnen geven over eenzaamheid en mensen naar de juiste hulp willen verwijzen. 

Vervolgens heeft ze lang gewerkt aan de ideale manier om uw beroepsgroep te helpen om eenzaamheid bespreekbaar te maken, uw patiënt beter te verwijzen en ook tijd te besparen. Want net als u vinden wij het belangrijk dat u uw patiënten het beste kunt bieden. Speciaal daarom heeft Jeannette samen met Mieke Mes en Josja Biessen de workshop ‘Opwaartse Spiraal’ ontwikkeld voor uw beroepsgroep. Toegesneden op uw praktijk. Met inzicht in bestaande knelpunten, gericht op het ontwikkelen van kansen.

Jeannette gaf ooit de lezing  ‘Hoe krijgt u die eenzame patiënt, die niets wil, in beweging’. De zaal zat stampvol. Dat geeft wel aan hoe graag u wilt helpen. Inmiddels geven we steeds vaker lezingen over dit thema. Tijdens die lezingen stellen we de vraag wie er scholing heeft gehad over eenzaamheid. Dat is gemiddeld nog geen 10% van de aanwezige professionals. Dat is veel te weinig! Geen wonder dat het probleem zo immens is.  

Waarom eenzaamheid een ondergeschoven thema is

Wij zijn allemaal opgegroeid met het beeld dat eenzaamheid vooral een probleem is van ouderen. En dat iemand eenzaam is omdat diegene alleen is. De oplossing zagen we in het aanbieden van contact. Ga bij een club. Wat meer aandacht voor elkaar en het komt wel goed. Daarom was er zo weinig aandacht voor dit thema in uw opleiding.

Gelukkig komt er steeds meer kennis over eenzaamheid

De laatste jaren heeft de kennis over eenzaamheid een enorme vlucht genomen, met name door nieuwe mogelijkheden in de neuropsychologie. Bekend is dat eenzaamheid een persoonlijk gevoel is. Dat het niet afhangt van alleen zijn, maar van alleen voelen.  Het is ook (steeds meer) bekend geworden dat eenzaamheid een groot risico voor de (lichamelijke) gezondheid vormt. En dat langdurige eenzaamheid zelfs leidt tot vroegtijdig overlijden. Onderzoeken wijzen dit onbetwistbaar uit.

Gelukkig heeft de overheid het thema eenzaamheid hoger op de agenda gezet en ontstaan er overal initiatieven. De ene beter dan de andere. Laten we vooropstellen dat we in de basis heel blij zijn met deze aandacht. 

We blijven het oude aanbieden – en dat helpt niet

Veel van de huidige interventies zijn echter nog altijd gericht op het aanbieden van contact. Terwijl dat eenzaamheid zelfs kan vergroten!

De patiënt wordt verwezen naar iets wat in veel situaties geen oplossing biedt. Als hij al wordt verwezen. Ga maar eens na bij uzelf: hoe vaak bespreekt u eenzaamheid in uw praktijk?

Natuurlijk wilt u uw patiënt optimaal helpen. Dat weten we zeker. En precies daar vinden we elkaar. Want ook wij willen dat mensen die last hebben van eenzaamheid de hulp krijgen die bij hen past.

Wat professionals die u voorgingen

zeggen over deze workshop:

“Ik had geen idee dat eenzaamheid zo’n impact heeft op de gezondheid. Ik ga echt met deze kennis anders aan de slag”

“Ik begrijp nu waarom die patiënten niet op mijn suggesties ingaan. Dit zou toch iedereen moeten weten?”

“Verbazend dat je door het stellen van een paar vragen aan de patiënt al zo veel verder komt. Ik dacht dat vragen naar eenzaamheid oeverloze gesprekken zou opleveren waar ik eerlijk gezegd niet op zit te wachten. Dit geeft perspectief”

“Eenzaamheid zou echt een onderdeel moeten zijn van opleidingen in de zorg. Ik ben zo blij dat ik deze kennis nu heb”’

Inhoud van de workshop ‘Opwaartse Spiraal’

 Lang hebben we aangenomen dat je eenzaamheid kunt (leren) herkennen bij een ander. De werkelijkheid blijkt veel complexer. Eenzaamheid is meestal niet te zien. Daarom moet de aanpak anders. Dat begint met goede kennis zodat u patiënten beter en sneller kunt verwijzen.

Speciaal voor verwijzers zoals u ontwikkelden we de workshop ‘Opwaartse Spiraal’.

WAT U BEREIKT MET DEZE WORKSHOP

I

U weet wat eenzaamheid is, wie er last van hebben en wat de gevolgen van eenzaamheid zijn

I

U weet precies wie tot de risicogroepen behoort

I

U weet welke criteria van belang zijn bij een effectieve aanpak

I

U heeft verschillende concrete verwijs-opties, zodat u patiënten heel gericht kunt helpen

I

De workshop is uiterst praktisch van opzet: wat u leert kunt u direct in de praktijk toepassen

 De workshop is uiterst praktisch van opzet:

wat u leert kunt u direct in de praktijk toepassen

De workshop ‘Opwaartse Spiraal’ duurt 3 uur

De workshop wordt altijd gegeven door gecertificeerde Specialisten Eenzaamheid

 Bij deelname ontvangt u ontvangt u bovendien een aantal praktische bonussen die u helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen.  

De voordelen van deze workshop op een rij:

I

U herkent eenzaamheid beter bij uw patiënten en kunt uw patiënten deskundig vooruit helpen

I

Uw patiënten voelen zich door u begrepen, wat al een grote steun is voor deze patiënten

I

Wanneer uw patiënten niet meer eenzaam zijn, verminderd dat een aantal van hun vage klachten waarmee ze anders naar u toe komen

I

U kunt hiermee bijdragen aan het levensgeluk van uw patiënten

I

U kunt eenzame patiënten doelgericht doorsturen naar effectieve hulp. Door de gerichte aanpak bespaart u tijd

I

U bent zich meer bewust van eenzaamheid en dat het mogelijk vaker speelt zodat u er veel alerter op bent

I

U weet exact wat ertoe doet bij het bespreekbaar maken van eenzaamheid bij uw patiënt

I

U kent de belangrijkste criteria zodat u uw patiënt een passend advies kan geven

I

De workshop wordt gegeven door een gecertificeerde Specialist Eenzaamheid. 

L

Praktische bonussen voor u, bij deelname aan de workshop

Eenzaamheid is veel complexer dan we lang hebben gedacht. In 3 uur basis workshop maakt u een belangrijke slag. We willen u echt op het juiste spoor zetten. Want er is zoveel meer.

I

Daarom ontvangt elke deelnemer aan deze workshop het boek ‘Eenzaamheid Signaleren’

I

We verwijzen u naar vele kennisbronnen waar u informatie kunt opzoeken of uitdiepen

I

U ontvangt een hand-out met de nieuwste inzichten en kennis op het gebied van eenzaamheid en de effecten op het brein

I

Desgewenst krijgt u toegang tot de Linked In groep ‘’EENZAAMHEID, VERBINDEN EN DELEN”.  Hier wordt kennis op het gebied van eenzaamheid gedeeld

I

Vanzelfsprekend krijgt u de gegevens van de Specialist Eenzaamheid bij u in de regio. Zodat u altijd iemand heeft waar u bij terecht kunt voor vragen

Deze workshop is er voor u

U bent van harte welkom bij deze workshop wanneer u bij eenzaamheid een goede gesprekspartner wilt zijn, en eenzaamheid ter sprake wilt brengen. Als u goed beslagen ten ijs wilt komen. Als u tijd wilt investeren om straks tijd over te houden. Als u wilt bijdragen aan het levensgeluk van uw patiënt. 

 

De grondlegster van deze methode

Jeannette Rijks is de oprichter van Faktor5. Zij is sinds 2000 werkzaam op het gebied van eenzaamheid.

Rond 2004 heeft zij de methode ‘Creatief Leven’ ontwikkeld. Dit is een cursus voor mensen die last hebben van eenzaamheid.

Daarna heeft zij de opleiding ‘Specialist Eenzaamheid’ opgezet. Hierin worden mensen opgeleid om te kunnen diagnosticeren en verwijzen, om als beleidsmedewerker op de juiste manier adviezen te kunnen schrijven, en om de cursus Creatief Leven te kunnen geven. Op die manier wordt eenzaamheid behandeld door steeds meer professionals. 

Ook doet ze onderzoek en heeft ze verschillende boeken geschreven: ‘Creatief Leven’, ‘Kracht van eenzaamheid’ en ‘LEEF!’ Van recente datum zijn ‘Eenzaamheid snappen in drie snelle stappen’ en ‘Eenzaamheid signaleren’.

Locatie

De eerste serie workshops vinden plaats in Ulvenhout-Strijbeek, Tilburg en Eindhoven.

Omdat wij het belangrijk vinden om u persoonlijke aandacht te geven, zijn er meestal slechts 12 plaatsen per locatie beschikbaar, dus wees er op tijd bij.

Wanneer u zelf een groep van 12 professionals heeft, kunt u contact met me opnemen voor een training bij u op locatie.

Gegarandeerd resultaat

Wij garanderen u resultaat.

Wij zijn zo overtuigd van onze methode dat wij u een garantie bieden: wanneer u in geen enkel opzicht een andere kijk op eenzaamheid heeft gekregen na deze workshop, dan krijgt u uw geld terug.

Wij durven dit aan omdat we ervaren hebben hoe blij mensen zijn met deze kennis. U loopt zo geen enkel risico.

Veel gestelde vragen

Misschien hebt u nog vragen. Van andere klanten kregen we de volgende vragen:

Hoeveel PE-punten zijn er voor toegekend?
 • Op Registerplein zijn 6 PE-punten toegekend voor praktijkondersteuners.
 • De NVvPO heeft deze opleiding geaccrediteerd.
 • Een aanvraag voor accreditatie door accreditatiebureau cluster 1 voor huisartsen is in behandeling.
 • Door Stichting DOKh zijn 3 PE-punten toegekend voor artsen ABC-1.

U kunt uiteraard via uw eigen organisatie accrediteren. 

 

Ik werk samen in een sociaal team. Kunnen deze collega’s ook deelnemen aan de workshop?

Jazeker. Graag zelfs. Iedereen met ten minste een HBO opleiding kan deze workshop volgen.

Neem gerust contact op voor de mogelijkheden voor een training op locatie.

Kan een workshop zo’n complex en tijdrovend probleem verhelpen of oplossen?

Eenzaamheid wordt wel eens een ‘wicked problem‘ genoemd. Dat is niet voor niets. We beloven dan ook geen gouden bergen. Toch zeggen we: ja.  Want de oplossing begint met de juiste kennis. En we laten in de workshop zien hoe je ook langdurige eenzaamheid vaak verbazend snel kunt oplossen. Bovendien blijkt uit de praktijkervaring dat patiënten ermee geholpen zijn. 

Meld u aan voor de workshop ‘Opwaartse Spiraal’

Ook 40% van uw patiënten voelt zich eenzaam…

U weet dat eenzaamheid uw patiënten ongelukkig maakt, dat het gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, dat het een moeilijk gespreksonderwerp kan zijn en dat het druk legt op uw tijd.

Meld u daarom aan. Het haalt de druk weg, bij u en uw patiënten.

Gun het uw patiënten en uzelf.

Wij hopen u gauw te ontmoeten.

Jeannette Rijks en uw Specialist Eenzaamheid

PS. U hebt gelezen in welke spagaat het thema eenzaamheid u kan brengen. U wilt het beste voor uw patiënt, maar u heeft ook te maken met beperkte tijd. U hebt ook gehoord wat de oplossing is, namelijk kennis en vaardigheden  waarmee u uw patiënt effectiever, beter EN sneller op de juiste weg zet. Die bieden we u.  Met deze workshop.  En een Specialist Eenzaamheid in uw omgeving. U kunt zo veel winnen, zowel in kwaliteit van zorg bij eenzaamheid als in tijd.